#UH-sky

/

      • mikaeld
        virker ikke å være mange noder som har to resolvere satt opp i konfigen sin
      • er jo litt dumt i forhold til å kunne ta ned login for vedlikehold etc.